Parlar de reclutadores de personal suposa parlar d’aquelles persones que s’encarreguen de captar i seleccionar l’equip humà per a l’empresa.
Avui dia, les tècniques de selecció de personal han canviat profundament i això ha provocat que les qualitats imprescindibles per a un bon reclutador de personal hagin variat en la mateixa mesura.
Si fa solament uns anys els canals de reclutament de personal eren preferentment els anuncis en els periòdics i similars, les xarxes socials són avui punt de referència prioritari per a les labors de captació de talents.

Tècniques de selecció de personal: qualitats

Per poder arribar amb èxit a un procés de selecció de personal el reclutador ha d’unir a les qualitats tradicionals aquelles que ens imposen avui les noves tecnologies de la comunicació.

  • Coneixement professional de recursos humans: L’especialització en aquesta àrea és imprescindible, havent de comptar amb formació específica i experiència en la gestió de recursos humans i selecció de personal.
  • Experiència en Community management, xarxes socials i blogs: Avui, l’accés més important als millors candidats ho tenim a les xarxes socials. És en elles on podem estudiar els perfils i formes de desembolicar-se d’aquells professionals que necessitem per a la nostra empresa.
  • Capacitat d’anàlisi i estudi: aquesta és una tècnica de selecció de personal imprescindible. Tota aquesta informació que està a la nostra disposició ha de ser analitzada i garbellada exhaustivament amb la finalitat d’establir els filtres que ens portin als millors candidats i amb la informació més fiable sobre els mateixos.
  • Proactividad: El seu treball requereix un constant estudi i observació de les necessitats, sense esperar al fet que les hi plantegi, haurà de detectar-les i proposar les solucions.
  • Metòdic i planificador, però amb capacitat d’adaptació: El seu treball requereix unes rutines constants que han de plantejar una agenda perfectament planificada. No obstant això, ha de saber adaptar-se i ajustar-se a les agendes dels altres ja que els seus acompliments presenten dependències directes d’uns altres.
  • Gran capacitat de relacionar-se socialment: Mantenir vives les relacions amb candidats, estrènyer llaços amb els mateixos i anar renovant la seva cartera de possibilitats en una labor continuada.
  • Facilitat per escoltar: Per a la selecció de personal ha de ser un gran observador de l’entorn i romandre en una escolta activa, ja que, d’una banda, ha de saber quin és el perfil que millor s’ha pot integrar en l’equip humà existent i, d’altra banda, ha de saber detectar aquelles coses que poden motivar als diferents candidats.
  • Saber comunicar: El reclutador ha de saber transmetre els valors de l’empresa i ha de saber fer-ho tant en el cara a cara com per escrit, de forma directa, clara i convincent.
  • Hàbil negociador: Després de tot aquest procés de selecció de personal i si s’ha realitzat bé, serà fonamental saber posar en un perfecte acord el que pot oferir l’empresa amb allò que demanda el candidat. És aquí on l’habilitat comercial del reclutador ha de posar-se de manifest, havent detectat aquells aspectes que poden motivar i conduir al candidat a flexibilitzar les seves postures i pretensions i, així mateix, ajustar, dins dels límits del marge de maniobra de l’empresa, l’oferta per fer-la els suficientment atractiva.

Seguint aquestes tècniques de selecció de personal, solament falta començar a reclutar el personal que necessitis per a la teva empresa!
Si vols saber altres qualitats que estan relacionades amb un bon reclutador, en Euribor – Empro, les trobaràs.