La selecció de personal és una activitat clau per a qualsevol companyia, perquè és la que assegura dotar l’empresa dels recursos humans adequats per a cada lloc i funció. Moltes vegades, la urgència per cobrir una determinada vacant pot condicionar la qualitat del procés de selecció de personal, però aquest és un error que s’ha d’evitar en la mesura del possible, tenint en compte que el temps és un factor que ha de jugar a favor del procés i no en contra.

Entre moltes de les tasques que s’executen en la selecció de personal, la revisió de currículums, així com cartes de presentació, constitueix un punt clau per determinar quins candidats segueixen en el procés.

Encara que ja és d’estès coneixement quina és la informació que s’ha de buscar en un currículum, no sempre és senzill identificar quins aspectes valorar d’una carta de presentació, per això, avui venim a parlar-te d’això.

Què avaluar en una carta de presentació?

Tot i que en les últimes dècades els processos de selecció de personal han canviat en molts aspectes, hi ha certes característiques que s’han mantingut constants al llarg dels anys. La recepció de currículums pot ser l’exemple més clar al respecte, però també ho és la recepció de les cartes de presentació, que s’adjunten amb el CV. Així com per als candidats aquestes són una valuosa eina per cridar l’atenció d’un potencial ocupador, per als que treballen en la selecció de personal, aquest tipus de document pot llançar interessants dades del candidat en qüestió.

Personalització

Ningú vol rebre una carta de presentació genèrica, que digui el mateix que centenars i centenars d’altres cartes de presentació. Tenint en compte que dins el procés de selecció de personal s’entén que cada candidat és únic i té un valor d’aportar, alguna cosa que s’ha de buscar en la carta de presentació és el nivell de personalització que té la carta.

¿El candidat parla directament a la teva companyia? Està responent la sol·licitud d’ocupació considerant les característiques i exigències del lloc específic? ¿S’ha pres la feina d’indagar sobre les necessitats precises de la teva empresa? Ha reflexionat sobre el seu rol dins de l’organització i l’aportació que podria brindar-hi?

Si la resposta a totes aquestes preguntes és afirmativa, tens un interessant candidat a tenir en compte. Perquè trobar el temps per confeccionar una carta de presentació específica per a una sol·licitud d’ocupació en particular, parla de l’interès del candidat, la seva motivació per aconseguir el lloc, així com de la seva dedicació. Qualitats totes molt valuoses el camp dels recursos humans.

Novetat

Una cosa que acostuma a passar quan es reben cartes de presentació al costat de currículums en els processos de selecció de personal, és que en llegir els dos documents es troba la mateixa informació. La carta de presentació ha d’ampliar i/o contenir noves dades sobre el candidat. Per aquest motiu la novetat sigui un altre aspecte a avaluar en aquest tipus de carta.

Amb novetat ens referim al fet que l’aspirant al lloc hagi inclòs informació que no està disponible al currículum, a la contextualització adequada pel que fa a les seves experiències i formació, a la inclusió de dades rellevants que no sempre són tinguts en compte per part dels candidats, com poden ser els interessos personals o activitat de voluntariat.

Assoliments

En termes de rellevància que poden tenir certes dades en comparació amb altres, hem de dir que els èxits ocupen la part més alta de la piràmide. Des de fa temps en selecció de personal es busca trobar això en el perfil d’un candidat i si es pot incloure en una carta de presentació, de manera coherent i precisa, llavors aquest aspirant pot resultar un actiu valuós per a l’empresa.

Veracitat

La veracitat és, per descomptat, un dels aspectes claus a identificar en una carta de presentació. Com la podem reconèixer? Doncs té molt a veure amb la informació que s’inclou al currículum, atès que, si en aquest es detalla una determinada experiència i formació, que després a la carta de presentació es sobredimensiona o no té un correlat coherent amb els temps i les formes que ja es van deixar assentades en el CV, això pot mostrar una incongruència que genera dubtes sobre la veracitat de les dades incloses en aquests documents.

Originalitat

Una carta de presentació és un document professional, però no per això s’ha de repetir la mateixa fórmula que la de centenars d’altres cartes. L’originalitat és un aspecte molt valuós, sobretot perquè és una aposta del candidat que requereix de valor per animar-se a innovar en aquest camp. L’originalitat en una carta de presentació pot indicar que estem davant d’un treballador creatiu i audaç, característiques que resulten molt útils en qualsevol lloc laboral.

Claredat

Aquesta és una qualitat fonamental que ha de residir en tota carta de presentació, de res serveix incloure dades importants, ser original i audaç si no hi ha una organització clara de la informació inclosa a la carta. Això parla de la manca de claredat per comunicar idees i és important tenir-ho en compte al moment de decidir-se per un candidat. La comunicació, recorda, és clau en qualsevol lloc de treball i per això, quan reps una carta de presentació en selecció de personal cal buscar aquesta qualitat en l’esmentat document.

Ortografia i gramàtica

Molt vinculat al punt anterior, la carta de presentació és una instància formal en què la forma i el contingut són clau. En els processos de selecció de personal pot dir molt el que aquest document inclou, així com la forma en què es presenta la informació. L’existència de faltes ortogràfiques o errors gramaticals ens parla d’una falta de cura en la confecció d’aquesta carta i, en definitiva, pot mostrar poc interès pel lloc de treball per part del candidat.

En definitiva, el que s’ha de valorar en una carta de presentació dins d’un procés de selecció de personal és el fons és clar, però també la forma, si això resulta en un tot coherent, llavors aquest document pot ser una valuosa font d’informació sobre un candidat.

Si després de valorar els CV i les cartes de presentació dels candidats, no s’ajusten al perfil que busca la teva empresa, en Superrhheroes trobaràs claus per comunicar la no selecció de candidats.